Digital tillgänglighet

Exceed gör skillnad och river hindren!

Tillgänglighet är en självklarhet för Exceed!

 

Digital tillgänglighet skapar bättre IT-upplevelse för alla, högre engagemang och nöjdare användare.

För oss på Exceed consulting är det en självklarhet att alla människor ska ha samma möjligheter att ta del av den digitala samhällsutvecklingen. Det är därför viktigt och nödvändigt att alla it-leverantörer arbetar aktivt för att riva de digitala hinder som begränsar människors tillgång till digital service. 

För oss handlar det digitala tillgänglighetsarbetet framförallt om att säkerställa att IT-lösningar kan leverera funktionella upplevelser till så många användare som möjligt men även om att skapa en social hållbar framtidsutveckling för alla. Vi tror att genom socialt ansvarstagande kan vi göra IT rättvist och förebygga diskriminering. 

 

Våga satsa på tillgänglighet

Skapa ett mer inkluderande varumärke

Bygg en webb för alla. Ungefär en av fem personer har en funktionsnedsättning. Ännu fler personer upplever periodvis i livet funktionshinder.
Riv funktionshinderna så att alla kan få tillgång till digital  service

Bidra till ett hållbart samhälle

Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter och är en förutsättning för att skapa ett socialt hållbar utveckling i samhället

Nå ut till fler användare

Väldigt många människor berörs av digital tillgänglighet. Nå betydligt fler personer med tillgängliga lösningar. Vilket innebär fler potentiella kunder.

Juridiska krav

Enligt lag ska alla offentliga webbplatser, dokument, appar och internasystem med mera vara tillgänglighetsanpassade. Sedan 2015 räknas bristande tillgänglighet sin en diskrimineringsform enligt diskrimineringslagen. Detta berör inte bara de offentliga aktörerna, utan även många andra. 

Bättre sökmotoroptimering

Tillgänglighet säkerställer att så många människor som möjligt kan ta del av digitalt innehåll, dessutom hjälper det med att fler hittar er webbplats eftersom sökmotorer ger webbtillgängliga sidor bättre ranking.

Bättre änvändaruppleverlse skapar
Nöjdare användare och stoltare medarbetare

Smidiga, användbara, tidsbesparande och inkluderande it-lösningar är förstås uppskattade av många användare, liksom av närstående till användare som annars hade behövt assistans. Desutom upplever medarbetare stolthet av att jobba för en organisation som satsar på tillgänglighet.

Anpassa er verksamhet efter tillgänglighetslagen

Idag ställs det höga förväntningar och lagkrav på den offentliga sektorn att säkerställa de mänskliga rättigheterna och att funktionshinderspolitiken efterlevs. Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service måste statliga myndigheter, kommuner, landsting och en del andra organisationer som ägs eller finansieras av det offentliga göra sina webbplatser tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Ductum hjälper din organisation att förbättra användarupplevelsen och optimera den digitala tillgängligheten. Vi vägleder och ger stöttar er med de kunskaper ni behöver för att kunna fatta rätt beslut och förbättra de processer för att säkerställa tillgänglighet i it-lösningar.

Ductum, Exceeds verktyg för digital tillgänglighet

Ductum är exceeds egen framtagna mjukvara som syftar på att hjälpa och samordna bl.a arbetet med leva upp till webbtillgänglighet lagens krav.

Ductums moduler för webbtillgänglighet har till uppgift att hjälpa användarna skapa sig en tydligare helhetssyn över hur verksamheten fullföljer sina uppdrag gentemot lagkrav, regelverk och policys. 

Med vår digitala plattform Ductum kan du förbättra användarupplevelsen och optimera din tillgänglighet. Vi vägleder och ger stöd och de kunskaper ni behöver för att kunna fatta rätt beslut och göra processer och bearbetning kortare

Ductum möjliggör:

  • Ett strukturellt arbetssätt för att uppnå samt kontinuerligt behålla den digitala tillgängligheten inom organisationen.
  • Stöd till organisationen att ta rätt beslut.
  • Ett intuitivt gränsnitt med dashboards innhållande olika diagram för att öka förståelse och få underlag till beslut.
  • Relevant data och kvalitetssäkrad information, presenterad på ett sätt som gör den lättillgänglig och begriplig för slutanvändaren.
  • Den lagstadgade Tillgänglighetsredogörelserapporten.
  • Senaste nyheterna och rönen samt utbildningar.

Kontakta oss för en demo-visning

Tillsammans kan vi göra skillnad!
Vill du veta mer om hur vi jobbar med digital tillgänglighet och hur Ductum kan göra era produkter mer tillgängliga för alla.
 Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi Er så snart som möjligt.

 

Armando Cordero, konsult teamet, Exceed Consulting
Armando Cordero
Verksamhetsutvecklare – Webbtillgänglighet
Armando.cordero@exceedconsulting.se
072-931 38 83