Nya tider, ny rådgivning

Professionell rådgivning och förvaltning med skräddarsydda erbjudanden för privatpersoner, företag och institutioner - Vi tar ansvar för ditt kapital som om det vore vårt eget.
Läs mer om Exceed

Aktuell emission

Obligation

Global Konsumtion 1601A

Obligation Global Konsumtion 1601A är en kapitalskyddad strukturerad placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 15 globala konsumtionsbolag.

Löptid: 5 år
Kapitalskydd: 100 %
Deltagandegrad: 120 % (lägst 90 %)
Teckningskurs: 11 000 kr (exklusive courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Underliggande:                      15 globala konsumtionsbolag 

 

Certifikat

Autocall Nordiska Bolag Combo 90 % Skydd 1601B

Certifikat Autocall Nordiska Bolag Combo 90 % Skydd 1601B är en Autocall med exponering mot 4 nordiska aktiebolag.
 
Löptid: 1 - 8 år
Ackumulerande kupong: 12,7 % (lägst 8 %) per år
Utbetalande kupong: 2 % (lägst 0,75 %) per år
Inlösenbarriär:  100 % av startkurs
Kupongbarriär: 80 % av startkurs
Riskbarriär: 80 % av startkurs
Underliggande: ICA, Statoil, Swedbank A och TeliaSonera

 

Certifikat

Sverige Lock-In 1601C

Certifikat Sverige Lock-In 1601C är ett certifikat med exponering mot svenska OMX index.
 
Löptid: 5 år
Deltagandegrad: 100 % (lägst 70 %)
Inlåsningsnivåer: 10 %, 15 %, 20 % & 25 % indikativt (lägst 15 %) observeras halvårsvis
Riskbarriär: 70 % av startkurs
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exkl.courtage)
Underliggande: OMX Index

 

Certifikat

Europeiska Försäkringsbolag Lock-In 1601D

Certifikat Europeiska Försäkringsbolag Lock-In 1601D är ett certifikat med exponering mot Stoxx Europa 600 Insurance.
 
Löptid: 5 år
Deltagandegrad: 100 % (lägst 70 %)
Inlåsningsnivåer: 10 %, 15 %, 20 %, 25 % & 30 % indikativt (lägst 15 %) observeras halvårsvis
Riskbarriär: 70 % av startkurs
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exkl.courtage)
Underliggande: SXIP Index

 

Certifikat

Autocall IT Bolag Combo 1601E

Certifikat Autocall IT Bolag Combo 1601E är ett certifikat med exponering mot 4 IT bolag.

Löptid: 1 - 5 år
Ackumulernade kupong: 16,8 % (lägst 10 %) per år
Utbetalande kupong: 1,5 % (lägst 0,75 %) per månad
Inlösenbarriär: 90 % av startkursen
Kupongbarriär: 70 % av startkursen
Riskbarriär: 60 % av startkursen
Underliggande: Alibaba, Expedia, LinkedIn och Netflix

 

Hävstångscertifikat

Global Finans Bonus 1601F

Hävstångscertifikat Global Finans Bonus 1601F är ett hävstångscertifikat med exponering mot en korg av 10 globala finansbolag med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (lägst 70 %)
Bonuskupong: 17 % (lägst 12 %)
Investerat belopp: 16 000 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 100 000 kr
Underliggande: 10 globala finansbolag

 

Hävstångscertifikat

Catella Hedge Optimal 1601G

Hävstångscertifikat Catella Hedge Optimal 1601G är ett hävstångscertifikat vars riskstabiliserande index har exponering mot Catella Hedgefond, med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (lägst 75 %)
Säkerhetsnivå: Observeras kvartalsvis
Investerat belopp: 14 300 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 100 000 kr
Inriktning: Catella Hedgefond

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.

 

Aktuell analys

MAKRO & MARKNAD 8 FEBRUARI 2016: OROLIG START PÅ ÅRET

Depåtjänster

 

Exceed tillhandahåller även depåtjänster.

 

Efter samgåendet mellan bolagen Exceed, SGP och Oak Capital har vi nu samlat all verksamhet under ett och samma varumärke, Exceed.

Resultatet är ett finanshus med större kompetens, bredare erbjudande och över 20.000 kunder bestående av såväl privatpersoner och företag som institutioner och fristående förmedlare.

Som kund till Exceed tar du del av bolagens samlade erfarenhet av analys och förvaltning för såväl institutioner som privatpersoner och företag, tillsammans med våra långa relationer med många av världens ledande investmentbanker. Som kund kan du också förvänta dig att vi alltid lyssnar och engagerar oss i din situation som om det vore vår egen. Att vi med erfarenhet, nytänkande och ansvarsfullhet, i kombination med grundlig analys, alltid agerar utefter en långsiktigt hållbar plan som passar just dina förutsättningar och mål.

Välkommen in på www.exceed.se och upplev den nya tidens rådgivare.