Nya tider, ny rådgivning

Professionell rådgivning och förvaltning med skräddarsydda erbjudanden för privatpersoner, företag och institutioner - Vi tar ansvar för ditt kapital som om det vore vårt eget.
Läs mer om Exceed

Aktuell emission

Obligation

Kompass 1608A

Obligation Kompass 1608A är en kapitalskyddad strukturerad placering med exponering mot europeiska aktier och globala blandfonder.

Löptid: 6 år
Kapitalskydd: 100 %
Deltagandegrad: 108 % (indikativt, lägst 60 %)
Teckningskurs: 11 000 kr (exklusive courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Underliggande:                      2 Long/Short fonder & 2 Globala Blandfonder

 

Kredithybrid

Global Konsumtion 1608B

Kredithybrid Global Konsumtion 1608B är en kredithybrid med exponering mot globala konsumtionsbolag och ett kreditindex.
 
Löptid: Cirka 5 år
Deltagandegrad: 103 % (indikativt, lägst 65 %)
Inriktning:  Global Konsumtion
Exponering: Aktiekorg & Kreditindex
Kreditindex: Markit CDX North American High Yield Index series 26 
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exkl.courtage)

 

 

Certifikat

Sverige Lock-in 1608C

Certifikat Sverige Lock-In 1608C är ett certifikat med exponering mot svenska OMX index, med 6 års löptid.

Löptid: 6 år
Deltagadegrad: 100% (indikativt, lägst 60 %)
Riskbarriär: 70 %
Inlåsningsnivåer: 15 %, 20% & 25 % (indikativt, lägst 15%)
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exklusive courtage)
Inriktning: Sverige

 

 

Kreditcertifikat

Europa High Yield 1608D

Kreditcertifikat Europa High Yield 1608D är ett kreditcertifikat med exponering mot europeiska företagsobligationer.
 
Löptid: Cirka 5 år
Kupong 1: 5,75 % (indikativt, lägst 4,60 %) på årbasis, utbetalas årsvis
Kupong 2: 3-Månaders STIBOR-ränta + 4,0 % (indikativt, lägst 2,84 %) på årsbasis,utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exkl.courtage)
Inriktning: Europeiska företagsobligationer
 

 

Certifikat

Autocall Nordiska Banker 1608E

Certifikat Autocall Nordiska Banker 1608E är ett certifikat med exponering mot nordiska banker och möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 2,95 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 90 %
Kupongbarriär: 80 %
Riskbarriär: 60 %
Nominellt belopp: 10 000 kr
Underliggande bolag: DNB, Nordea, SEB & Swedbank

 

Hävstångscertifikat

Global Bonus 1608F

Hävstångscertifikat Global Bonus 1608F är ett hävstångscertifikat med exponering mot 8 globala bolag, med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Bonuskupong: 19,8 % (indikativt, lägst 14 %)
Investerat belopp: 16 000 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 100 000 kr
Inriktning: Globala Bolag

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.

 

Aktuell analys

MAKRO & MARKNAD 9 SEPTEMBER 2016: BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN

Depåtjänster

 

Exceed tillhandahåller även depåtjänster.

 

Efter samgåendet mellan bolagen Exceed, SGP och Oak Capital har vi nu samlat all verksamhet under ett och samma varumärke, Exceed.

Resultatet är ett finanshus med större kompetens, bredare erbjudande och över 20.000 kunder bestående av såväl privatpersoner och företag som institutioner och fristående förmedlare.

Som kund till Exceed tar du del av bolagens samlade erfarenhet av analys och förvaltning för såväl institutioner som privatpersoner och företag, tillsammans med våra långa relationer med många av världens ledande investmentbanker. Som kund kan du också förvänta dig att vi alltid lyssnar och engagerar oss i din situation som om det vore vår egen. Att vi med erfarenhet, nytänkande och ansvarsfullhet, i kombination med grundlig analys, alltid agerar utefter en långsiktigt hållbar plan som passar just dina förutsättningar och mål.

Välkommen in på www.exceed.se och upplev den nya tidens rådgivare.