Nya tider, ny rådgivning

Professionell rådgivning och förvaltning med skräddarsydda erbjudanden för privatpersoner, företag och institutioner - Vi tar ansvar för ditt kapital som om det vore vårt eget.
Läs mer om Exceed Capital

Aktuell emission

Obligation

Global Index 1803A

Obligation Global Index 1803A är en kapitalskyddad strukturerad placering med exponering mot ett global aktieindex.

Löptid: 8 år
Kapitalskydd: 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad: 140% (indikativt, lägst 90%)
Teckningskurs: 10 000 kr per obligation (exklusive courtage)
Nominellt belopp:  10 000 kr per obligation
Inriktning: Globalt aktieindex

 

Kredithybrid

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics Optimal Start 1803B

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics Optimal Start 1803B är en kredithybrid med exponering mot AI, automation och robotteknik samt ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 125 % (indikativt, lägst 70 %)
Inriktning:  AI & Robotteknik
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 28
Teckningskurs: 10 000 kr per kredithybrid (exklusive courtage)

 

Kreditobligation

USA High Yield 1803C

Kreditobligation USA High Yield 1803C är en kreditobligation med exponering mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 9,1 % (indikativt, lägst 4,50 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per kreditobligation (exklusive courtage)
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer

 

 

Certifikat

Hållbarhet Lock-In 1803D

Certifikat Hållbarhet Lock-In 1803D är ett certifikat med exponering mot aktier med hållbarhet och miljö som tema, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % & 20% var 4:e månad
Inriktning: Hållbarhet
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Certifikat

Autocall FANA 1803E

Certifikat Autocall FANA 1803E är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom IT-sektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-4 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 12,50 % (indikativt, lägst 6,0 %) per år
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 55 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Alibaba, Amazon, Facebook & Netflix

 

 

Certifikat

Autocall IT-tjänster Combo Low Trigger 1803F

Certifikat IT-tjänster Combo Low Trigger 1803F är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom IT-tjänstesektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 13 % (indikativt, lägst 8 %) per år
Utbetalande kupong: 3 % (Indikativt, lägst 1,5 %) var 4:e månad
Inlösenbarriär: 75 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

GrubHub, NetApp, Square & YY

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.

 

Aktuell analys

TEMANUMMER NOVEMBER 2017 - FORTSATT POLITISK OSÄKERHET

Depåtjänster

 

Exceed tillhandahåller även depåtjänster.

 

Nyhet

CREDIT SUISSE HAR KOMPLETTERAT DOKUMENTATIONEN

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen gällande nedan placeringar med ett supplement daterat 2018-04-16 och i enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till och med onsdagen den 18 april.

Obligation Global Index 1802A med ISIN XS1764383474.
...

Nyhet

KUPONG AC SEMICONDUCTOR MÅNADSVIS 1705F

AC SEMICONDUCTOR MÅNADSVIS 1705F med ISIN kod SE0009889223 betalar ut kupong om 1.0% den 23 april 2018.

Nyhet

KUPONG AC GLOBAL 1502D

AC GLOBAL 1502D med ISIN kod SE0006764254 betalar ut kupong om 28.5% den 24 april 2018.

Nyhet

Placeringshändelse

På begäran av Life Funds EMEA AB kommer följande fonder att avvecklas; Life Emerging Market Bonds och Life High Yield Bonds.

Förvaltningsbolagets tillstånd att förvalta fonder har återkallats av Finansinspektionen, på förvaltningsbolagets begäran och förvaringsinstitutet har tagit över...

Nyhet

FÖRTIDA FÖRFALL AC EUROPEISKA BANKER KVARTALSVIS 1701F

AC EUROPEISKA BANKER KVARTALSVIS 1701F med ISIN kod SE0009554496 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 2,70% den 26 april 2018.

Nyhet

FÖRTIDA FÖRFALL AC IT BOLAG MÅNADSVIS 1701E

AC IT BOLAG MÅNADSVIS 1701E med ISIN kod SE0009548530 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 0,71% den 18 april 2018.

Nyhet

FÖRTIDA FÖRFALL AC FÖRSVAR & SÄKERHET 1701D

AC FÖRSVAR & SÄKERHET 1701D med ISIN kod SE0009548498 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 10,30% den 18 april 2018.

Nyhet

FÖRTIDA FÖRFALL AC GLOBAL 1412C

AC GLOBAL 1412C med ISIN kod SE0006537866 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 9,07 % den 12 mars 2018.

Nyhet

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen gällande Certifikat Women Leadership Lock-in 1712B för ISIN SE0010637090.

Nyhet

KUPONG AC SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1411G

AC SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1411G med ISIN kod SE0006451852 betalar ut kupong om 1.11% den 6 mars 2018.