Nya tider, ny rådgivning

Professionell rådgivning och förvaltning med skräddarsydda erbjudanden för privatpersoner, företag och institutioner - Vi tar ansvar för ditt kapital som om det vore vårt eget.
Läs mer om Exceed Capital

Aktuell emission

Kreditobligation

USA High Yield 1908A

Kreditobligation USA High Yield 1908A är en kreditobligation exponerad mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Kupong (År 1-5):      8,96 % (Indikativt, lägst 5,75 %) på årsbasis,
utbetalas kvartalsvis       
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat   

 

 

Kredithybrid

Konsumtion Bonus 1908B

Kredithybrid Konsumtion Bonus 1908B är en kredithybrid exponerad mot globala konsumtionsbolag, och ett kreditindex. Placeringen har en löptid om cirka 5 år.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad:     200 % (Indikativt, lägst 100 %)
Bonuskupong: 46,0 % (Indikativt, lägst 30,0 %)
Kupongbarriär efter cirka 5 år: 85 % av Startkurs
Kreditriskexponering: MARKIT ITRAXX EUROPE
CROSSOVER INDEX SERIES 31
Inriktning: Konsumtion
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat   

 

Certifikat

Reforest’Action Human Capital Lock-In 1908C

Certifikat Reforest’Action Human Capital Lock-In 1908C följer ett index av aktier med miljö och hållbarhet som tema. Möjlighet finns till inlåsning av minimumavkastning.

Löptid: 7 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad 100 % Indikativt (Lägst 70 %)
Inlåsningsnivå:      5 % & 10 % (Lägst 5%)
observeras var 4:e månad
Riskbarriär efter 7 år:      60 % av Startkurs
Inriktning: Miljö
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat   

 

Certifikat

Autocall FinTech Fast Kupong 1908D

Certifikat Autocall FinTech Fast Kupong 1908D är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Fast kupong: 2,77 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Afterpay Touch Group, PagSeguro Digital,
StoneCo & Wirecard

 

 

Certifikat

Autocall Nordiska Bolag Combo 1908E

Certifikat Autocall Nordiska Bolag Combo 1908E är ett certifikat exponerad mot 4 nordiska aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 12,45 % (indikativt, lägst 7,0 %) per år
Ovillkorad kupong:  4,0 % (indikativt, lägst 2,0 %) per år
Inlösenbarriär: 75 %
Riskbarriär efter 5 år:   60 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Metsä Board, Millicom,
Salmar & UPM-Kymmene

 

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.

 

Aktuell analys

TEMANUMMER MAJ 2018 - TEKNOLOGIN, POLITIKEN OCH GEOPOLITIKEN

Depåtjänster

 

Exceed tillhandahåller även depåtjänster.

 

Nyhet

Skogens betydelse - Reforest’Action

Skogen spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändring, och minskningen koldioxidutsläpp. Naturen står för 37 % av den nödvändiga reduktionspotentialen av koldioxidutsläpp för att nå målet om maximalt två graders uppvärmning. Skogen är det ekosystem som har störst potential för...
Nyhet

KUPONG AC DIGITAL PAYMENT HALVÅRSVIS 1810C

AC DIGITAL PAYMENT HALVÅRSVIS 1810C med ISIN kod SE0011752039 betalar ut kupong om 7.25% den 28 juni 2019.

Nyhet

CREDIT SUISSE HAR UPPDATERAT DOKUMENTATIONEN

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospekt. Ångerrätten gäller fram t.o.m. den 27 maj 2019. Se även bifogat tillägg för mer information.

Nedan placeringar berörs:

Autocall Medicinteknik Garanterad Kupong...

Nyhet

Förfall AC FANA 1803E

AC FANA 1803E med ISIN kod SE0010985432 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 10.30% den 29 maj 2019.

Nyhet

KUPONG AC SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1502F

AC SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1502F med ISIN kod SE0006764056 betalar ut kupong om 16.32% den 24 maj 2019.

Nyhet

KUPONG AC ARTIFICIAL INTELLIGENCE KVARTALSVIS 1808C

AC ARTIFICIAL INTELLIGENCE KVARTALSVIS 1808C med ISIN kod SE0011615228 betalar ut kupong om 3.80% den 3 maj 2019.

Nyhet

KUPONG AC BIOTEKNOLOGI LOW TRIGGER HALVÅRSVIS 1808D

AC BIOTEKNOLOGI LOW TRIGGER HALVÅRSVIS 1808D med ISIN kod SE0011613884 betalar ut kupong om 9.45% den 3 maj 2019.

Nyhet

KUPONG AC Global 1502D

AC Global 1502D med ISIN kod SE0006764254 betalar ut kupong om 9.50% den 26 april 2019.

Nyhet

CREDIT SUISSE HAR UPPDATERAT DOKUMENTATIONEN

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospekt. Ångerrätten gäller fram t.o.m. den 4 april 2019. Se även bifogat tillägg för mer information. Nedan placeringar berörs:

Autocall Medicinteknik Garanterad Kupong 1903B...

Nyhet

KUPONG AC GAMING HALVÅRSVIS 1802E

AC GAMING HALVÅRSVIS 1802E med ISIN kod SE0010832113 betalar ut kupong om 6.01% den 15 april 2019.