Nya tider, ny rådgivning

Professionell rådgivning och förvaltning med skräddarsydda erbjudanden för privatpersoner, företag och institutioner - Vi tar ansvar för ditt kapital som om det vore vårt eget.
Läs mer om Exceed

Aktuell emission

Obligation

Kompass 1605A

Obligation Kompass 1605A är en kapitalskyddad strukturerad placering med exponering mot europeiska aktier och globala blandfonder.

Löptid: 5 år
Kapitalskydd: 100 %
Deltagandegrad: 135 % (indikativt, lägst 90 %)
Teckningskurs: 11 000 kr (exklusive courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Underliggande:                      2 Long/Short fonder & 2 Globala Blandfonder

 

Kredithybrid

Global Konsumtion 1605B

Kredithybrid Global Konsumtion 1605 B är en kredithybrid med exponering mot ett kreditindex och en aktiekorg bestående av globala konsumtionsbolag.
 
Löptid: Cirka 5 år
Deltagandegrad: 170 % (indikativt, lägst 120 %)
Inriktning:  Global Konsumtion
Exponering: Aktiekorgen & Kreditindex
Kreditindex: Markit CDX North American High Yield Index series 26 
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exkl.courtage)

 

 

Certifikat

Sverige Lock-In 1605C

Certifikat Sverige Lock-In 1605C är ett certifikat med exponering mot svenska OMX index.
 
Löptid: 5 år
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Inlåsningsnivåer:           10 %, 15 % & 20 % indikativt (lägst 10 %) observeras halvårsvis
Riskbarriär: 70 % av startkurs
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exkl.courtage)
Underliggande: OMX Index

 

Kreditcertifikat

Europa High Yield 1605D

Kreditcertifikat Europa High Yield 1605D är ett kreditcertifikat med exponering mot europeiska företagsobligationer.
 
Löptid: Cirka 5 år
Kupong 1: 6,0 % (indikativt, lägst 4,5 %) på årbasis, utbetalas årsvis
Kupong 2: 3-Månaders STIBOR-ränta + 4,4 % (indikativt, lägst 3,5 %) på årsbasis,utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exkl.courtage)
Inriktning: Europeiska företagsobligationer
 

 

Certifikat

Autocall USA Low Trigger 1605E

Certifikat Autocall USA Low Trigger 1605E är ett certifikat med exponering mot 4 amerikanska bolag och möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 24 % (indikativt, lägst 16 %) per år
Inlösenbarriär: 60 %
Riskbarriär: 60 %
Nominellt belopp: 10 000 kr
Underliggande bolag: Avis Budget Group,Seagate Technology,
Tesla & Western Digital

 

Hävstångscertifikat

Global Bonus 1605F

Hävstångscertifikat Global Bonus 1605F är ett hävstångscertifikat med exponering mot 10 globala bolag, med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Bonuskupong: 18,5 % (indikativt, lägst 12 %)
Investerat belopp: 16 000 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 100 000 kr
Inriktning: Globala Bolag

 

Hävstångscertifikat

Catella Hedge 1605G

Hävstångscertifikat Catella Hedge 1605G är ett hävstångscertifikat med exponering mot ett riskstabiliserat index vars inriktning är mot Catella Hedgefond, med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 126 % (indikativt, lägst 100 %)
Investerat belopp: 13 700 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 100 000 kr
Inriktning: Catella Hedgefond

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.

 

Aktuell analys

MAKRO & MARKNAD 17 MAJ 2016: CENTRALBANKERNA I FOCUS

Depåtjänster

 

Exceed tillhandahåller även depåtjänster.

 

Efter samgåendet mellan bolagen Exceed, SGP och Oak Capital har vi nu samlat all verksamhet under ett och samma varumärke, Exceed.

Resultatet är ett finanshus med större kompetens, bredare erbjudande och över 20.000 kunder bestående av såväl privatpersoner och företag som institutioner och fristående förmedlare.

Som kund till Exceed tar du del av bolagens samlade erfarenhet av analys och förvaltning för såväl institutioner som privatpersoner och företag, tillsammans med våra långa relationer med många av världens ledande investmentbanker. Som kund kan du också förvänta dig att vi alltid lyssnar och engagerar oss i din situation som om det vore vår egen. Att vi med erfarenhet, nytänkande och ansvarsfullhet, i kombination med grundlig analys, alltid agerar utefter en långsiktigt hållbar plan som passar just dina förutsättningar och mål.

Välkommen in på www.exceed.se och upplev den nya tidens rådgivare.