Pressmeddelande 2020-06-03

Pressmeddelande med anledning av Finansinspektionens beslut 2020-06-02
Pressmeddelande

EXCEED AVVECKLAR VERKSAMHETEN

Exceed Capital Sverige AB (Exceed) kommer att avveckla bolagets tillståndspliktiga värdepappersverksamhet. Beslutet är fattat av bolagets styrelse som en direkt konsekvens av Finansinspektionens beslut att dra tillbaka bolagets tillstånd. 
 
Företagets anställda är informerade och MBL-förhandlingar med respektive förbund är inledda. Bolaget kommer att fullfölja anställningsavtal och andra avtal enligt gällande villkor. Exceed vill rikta ett stort tack till alla lojala medarbetare och önskar dem som nu lämnar lycka till i framtiden.  
 
Exceed har funnits på marknaden sedan år 2002 och bedrivit en framgångsrik verksamhet med stor kundnöjdhet och långvariga kundrelationer. Idag har bolaget ca 10 000 kunder där över 80 procent har varit kunder hos bolaget i över fem år. 
 
För att hålla våra många och trogna kunder nöjda och trygga, samt att säkerställa att de även kan bli väl omhändertagna under rådande omständigheter, har Exceed tecknat avtal om överlåtelse av rådgivningsverksamheten till en extern part. För att kunderna skall få en trygg övergång och ett gott omhändertagande kommer ett antal av Exceeds rådgivare följa med. De kommer omgående att kontakta alla kunder och ge vidare information. 
 
Exceed riktar ett stort tack till alla kunder, anställda och samarbetspartners genom åren. 
 
Å styrelsens vägnar: 
Gunnar Lindberg
Styrelsens ordförande 
Exceed Capital Sverige AB 
Mobil: +46 76 797 11 41 
Mail: gunnar@gl-konsult.se