Nya tider, ny rådgivning

Professionell rådgivning och förvaltning med skräddarsydda erbjudanden för privatpersoner, företag och institutioner - Vi tar ansvar för ditt kapital som om det vore vårt eget.
Läs mer om Exceed

Aktuell emission

Obligation

Kompass 1602A

Obligation Kompass 1602A är en kapitalskyddad strukturerad placering med exponering mot europeiska aktier och globala blandfonder.

Löptid: 5 år
Kapitalskydd: 100 %
Deltagandegrad: 130 % (lägst 90 %)
Teckningskurs: 11 000 kr (exklusive courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Underliggande:                      2 Long/Short fonder & 2 Globala Blandfonder

 

Certifikat

Autocall Svenska Etiska Bolag Combo 90 % Skydd 1604B

Certifikat Autocall Svenska Etiska Bolag Combo 90 % Skydd 1604B är en Autocall med exponering mot 4 svenska aktiebolag.
 
Löptid: 1 - 8 år
Ackumulerande kupong: 10,5 % (lägst 8 %) per år
Utbetalande kupong: 2 % (lägst 1,0 %) per år
Inlösenbarriär:  100 % av startkurs
Kupongbarriär: 80 % av startkurs
Riskbarriär: 80 % av startkurs
Underliggande: Boliden, Electrolux B, Nordea och Tele2 B

 

Certifikat

Sverige Lock-In 1604C

Certifikat Sverige Lock-In 1604C är ett certifikat med exponering mot svenska OMX index.
 
Löptid: 5 år
Deltagandegrad: 100 % (lägst 70 %)
Inlåsningsnivåer:           10 %, 15 % & 20 % indikativt (lägst 10 %) observeras halvårsvis
Riskbarriär: 70 % av startkurs
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exkl.courtage)
Underliggande: OMX Index

 

Kreditcertifikat

Europa High Yield 1604D

Kreditcertifikat Europa High Yield 1604D är ett kreditcertifikat med exponering mot europeiska företagsobligationer.
 
Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 5,25%(indikativt, lägst 4,25%) på årbasis, utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exkl.courtage)
Inriktning: Europeiska företagsobligationer
 

 

Hävstångscertifikat

Europa Bonus 1604E

Hävstångscertifikat Europa Bonus 1604E är ett hävstångscertifikat med exponering mot en korg av 8 europeiska bolag med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (lägst 70 %)
Bonuskupong: 18,3 % (lägst 14 %)
Investerat belopp: 16 000 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 100 000 kr
Underliggande: 8 europeiska bolag

 

Hävstångscertifikat

Catella Hedge 1604F

Hävstångscertifikat Catella Hedge 1604F är ett hävstångscertifikat vars riskstabiliserande index har exponering mot Catella Hedgefond, med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 126 % (lägst 100 %)
Investerat belopp: 13 550 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 100 000 kr
Inriktning: Catella Hedgefond

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.

 

Aktuell analys

MAKRO & MARKNAD 25 APRIL 2016: VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

Depåtjänster

 

Exceed tillhandahåller även depåtjänster.

 

Efter samgåendet mellan bolagen Exceed, SGP och Oak Capital har vi nu samlat all verksamhet under ett och samma varumärke, Exceed.

Resultatet är ett finanshus med större kompetens, bredare erbjudande och över 20.000 kunder bestående av såväl privatpersoner och företag som institutioner och fristående förmedlare.

Som kund till Exceed tar du del av bolagens samlade erfarenhet av analys och förvaltning för såväl institutioner som privatpersoner och företag, tillsammans med våra långa relationer med många av världens ledande investmentbanker. Som kund kan du också förvänta dig att vi alltid lyssnar och engagerar oss i din situation som om det vore vår egen. Att vi med erfarenhet, nytänkande och ansvarsfullhet, i kombination med grundlig analys, alltid agerar utefter en långsiktigt hållbar plan som passar just dina förutsättningar och mål.

Välkommen in på www.exceed.se och upplev den nya tidens rådgivare.