Vi hjälper företag att utveckla sin organisation genom att på en strategisk nivå se till att verksamheten når sina uppsatta mål och förverkligar de planer och aktiviteter som fastställts av ledningen. På en strukturell nivå handlar det om att utveckla system, strukturer och processer för att bedriva verksamhet, och många gånger sker organisationsutveckling parallellt där vi hjälper till med kultur, värderingar, ledarskap eller förhållningssätt.

Vad vi erbjuder inom verksamhetsutveckling

Med verksamhetsanalys identifierar vi utmaningar och vilka behov som finns för att kunna ta fram förslag på lösningar som genererar affärsnytta. Projektledning handlar om att vi säkerställer att ett projektmål nås, till exempel utvecklingen av ett nytt IT-system. Genom förändringsledning säkerställer vi att önskade effekter av en förändring uppnås. Vi utvecklar även digitala verktyg som hjälpmedel till våra kunders verksamheter.

Vi tar fram strategier och arbetsmetoder som till exempel vattenfalls- och SAFe-modellen eller andra agila metoder oavsett vilken process som används.

Våra konsultroller

  • Verksamhetsutvecklare
  • Förändringsledare

Nyheter