Alla GRI redovisningar som publiceras från den 1 januari 2023 måste följa den reviderade versionen av standarden.

 

GRI är en standard för redovisning av hållbarhetspåverkan och ska kunna tillämpas i alla typer av organisationer. Den reviderade versionen har större fokus på den faktiska och potentiella påverkan på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, inklusive mänskliga rättigheter. Det blir fokus och en tydlighet kring ansvarsfullt företagande.

Läs mer om GRI rapportering:

De största förändringarna i den reviderade versionen

  • Tydliga direktiv hur organisationen ska gå tillväga när man tar fram de väsentliga frågorna (materiella frågor)
  • Väsentliga frågor får en central roll i rapporteringen
  • Due dilligence på effekten av påverkan i verksamheten
  • Krav på upplysningar kring mänskliga rättigheter
  • Core och Comprehensive har utgått och organisationer ska rapportera på Topic Standards för varje väsentlig fråga.
  • I den nya standarden är det en ändrad struktur och består nu av tre typer av standarder istället för två

 

Läs mer om GRI: www.globalreporting.org

Nyheter