Exceeds grundläggande hållbarhetsutbildning (e-learning) ger dig kunskaper i vad hållbar utveckling handlar om och ger inspiration till det egna hållbarhetsarbetet. Utbildningen vänder sig till alla som vill ha en introduktion till hållbarhet och hållbar utveckling.

Utbildningen fungerar bra för dig som enskild person eller för ett företag som vill utbilda hela organisationen. Man kan använda utbildningen som den är eller anpassa efter era behov. Ett bra sätt att förankra företagets hållbarhetsarbete i hela organisationen!

 

Utbildningen består av fyra avsnitt med text, bilder, filmer och quiz.

Hållbar utveckling tar upp varför hållbarhetsfrågan är angelägen, vilka de tre dimensionerna är, vad som menas med hållbar utveckling och andra definitioner som är bra att känna till.

Agenda 2030 och de Globala målen går igenom vad agendan innebär och hur de är kopplade till de tre dimensionerna inom hållbar utveckling.

Miljö och klimat lär ut varför klimatfrågan är viktig, vad som menas med planetära gränser och de svenska miljömålen.

Hållbart företagande ger konkreta verktyg för att komma igång med hållbarhetsarbetet

 

Kontakta oss för mer information hallbart@exceed.se

 

 

Nyheter