Vi har en viktig roll, i inte bara vårt eget hållbarhetsarbete, utan även i våra kunders. Vi vill vara en del av en lösning till ett hållbart företagande. Som hållbarhetspartner arbetar vi strategiskt tillsammans med ledningsgruppen, implementerar processer och stöttar med aktiviteter för att leda och nå ut till anställda och intressenter.

I vår egen verksamhet vill vi vara en attraktiv arbetsgivare med en trygg och jämlik arbetsplats där alla känner arbetsglädje och där hälsan är i första rummet. Vi genomför därför en hälsoundersökning för alla anställda vartannat år.

Vi väljer miljövänliga alternativ vid inköp och en hållbar konsumtion med återanvändning och återvinning genom vårt samarbete med Missing People och Foxway.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa er med hållbar utveckling eller hur vi själva arbetar med hållbar utveckling, så läs vår Hållbarhetsrapport för 2022.

Hållbarhets rapport 2022

Nyheter