Välkommen till vårt webinar: 

 

Varumärkesstrategi med hållbara värden

<

span”>I en tid då det är viktigt för konsumenter att göra medvetna val med hållbarhet i fokus är det viktigt för varumärken att ha ett starkt hållbarhetsperspektiv. Ett hållbart varumärke är inte bara bra för miljön och vår framtid, det är en konkurrensfördel.

Sustainable Brand Check, Agenda 2030 och Green Claims

<span”>Den 28 november kl 8.30-9.00 kommer Matz Magnusson och Zofi Holgerson att dela med sig av insikter om hur man kan kommunicera hållbara egenskaper som konsumenterna kan relatera till.

Vi använder ett verktyg som vi kallar Sustainable Brand Check  som analyserar ett företags hållbarhetsarbete ur ett varumärkesperspektiv. Det är är ett verktyg du själv kan använda i ditt dagliga arbete som VD, marknadschef eller hållbarhetsansvarig. Vi tar också upp varför du ska knyta ditt varumärkeslöfte till Agenda 2030 och tittar på de nya direktiven kring Green Claims och Greenwashing.

Vi berättar också mer om vår heldagsutbildning i varumärkesstrategi med hållbara värden den 24/1 i Malmö.

Anmäl dig nedan till webinariet

28:e november