GoSustainable är en digital plattform med tre funktioner: ”Utbildning i hållbarhet och de globala målen”, ”Förankra ert hållbarhetsarbete” och ”Skapa engagemang i organisationen”. GoSustainable bygger på FN:s "Agenda 2030" och de sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030.

Utbilda din organisation i hållbarhet och de globala målen

Utbildningen säkerställer att organisationen har en grundläggande kunskap om vad hållbarhet är och vad de globala målen innebär.

Förankra ert hållbarhetsarbete

Anpassa innehållet efter era strategier och aktiviteter och förankra ert hållbarhetsarbete i hela organisationen.

Skapa engagemang i organisationen

Använd enkäten som ett verktyg för att ta reda på vad medarbetarna känner till och tycker är viktigt, och få förslag på aktiviteter ni kan använda i ert fortsatta arbete.

sustainable

Använd GoSustainable som den är

Grundutbildningen som ingår i GoSustainable inkluderar hållbarhet, Agenda 2030 och de globala målen. Efter utbildningen har deltagaren en grundläggande förståelse i ämnet och när alla i organisationen har samma kunskapsnivå är det lättare att genomföra aktiviteter och skapa resultat. Deltagaren erhåller ett diplom på genomförd grundutbildning i hållbarhet.

 • Ni får ökad kunskap om hållbarhet
 • Ni får ökad kunskap om de globala målen
 • Ni får ökad förståelse för er verksamhets koppling till Agenda 2030

GoSustainable är en webbaserad plattform för både dator och mobil som innehåller texter, bilder och kortare filmer. I grundutförandet ingår även en attitydundersökning.

Anpassa efter era behov

Att kommunicera ut mål och vision kan vara en utmaning. Genom att implementera ert arbete i GoSustainable, ställa kunskapsfrågor om innehållet och frågor om vad medarbetarna tycker är väsentligt skapar ni engagemang kring ert arbete.

 • Ni får en organisation som vet vilka hållbarhetsmål ni har och vilka aktiviteter ni ska utföra för att nå dessa mål
 • Ni får en organisation som är engagerade i hållbarhetsarbetet och som vet varför det är viktigt
 • Ni involverar medarbetare i de aktiviteter ni jobbar med
 • Ni får återkoppling från organisationen kring ert hållbarhetsarbete

Varje deltagare får svara på en enkät om vad de känner till och tycker om verksamhetens hållbarhetsarbete. Dessutom kan varje deltagare dela med sig av sina tips på aktiviteter som bidrar till en mer hållbar verksamhet.
Efter genomförandet få ni en rapport som på ett överskådligt sätt visar deltagarnas svar.

 • Vi erbjuder ett enkelt sätt att ta fram en väsentlighetsanalys
 • Vi erbjuder en rapport som kan delas upp per avdelning eller område
 • Vi anpassar frågorna i enkäten efter era behov
 • Vi sammanställer feedback och förslag från organisationen på ert hållbarhetsarbete

GoSustainable onboarding

En organisation som både i ord och handling visar hur man jobbar med hållbarhetsfrågor är en attraktiv arbetsplats!

Med vår service GoSustainable onboarding får varje ny medarbetare en genomgång av ert hållbarhetsarbete och möjlighet att bidra med sina förslag till en hållbar arbetsplats. Det skapar både kunskap och engagemang!

sustainable

Det här ingår i grunderbjudandet

 • Grundutförande på svenska och engelska
 • Filmer med undertexter på svenska och engelska
 • Enkätundersökning och rapport

Tillval


 • Företagsanpassad version
 • Företagsanpassad enkätundersökning
 • GoSustainable onboarding
 • Årliga uppdateringar
 • Extra språkversioner

Våra tjänster

Vi är specialister på hållbarhetskommunikation och hjälper er
att skapa anpassat material som möter era behov.

Kontakta oss för en demovisning

Skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss för att visa vår demo, svara på dina frågor och informera mera!


  Nyheter