Vi erbjuder tjänster inom hållbarhetsstyrning, hållbarhetsutveckling och hållbarhetskommunikation. Inom dessa områden hjälper vi till med interimkonsulter för längre uppdrag, stöttar upp med kortare punktinsatser med våra tjänster, genomför utbildningar och workshops.

Femstegsmodellen

Behovsanalys

Varje företags behov ser olika ut och för att förstå vilket nuläge ni har börjar vi med att göra en analys.

Utbildning

För att förstå vad hållbarhet är och vad det innebär att driva ett företag ur ett hållbarhetsperspektiv så genomförs e-utbildningen Grundläggande hållbarhet.

Workshop väsentliga frågor

Sedan är det dags att ta fram ert företags väsentliga frågor att jobba vidare med.

Hållbarhetsstrategi

De väsentliga frågorna ligger till grund för hållbarhetsstrategin.

Skapa engagemang

För att skapa resultat behövs det engagemang, där vi hjälper till att förankra er hållbarhetsstrategi i organisationen.

sustainable

Interimkonsulter

Vi hjälper till att tillsätta tjänster på både längre och kortare uppdrag. Att ta in en interim konsult är en bra lösning när du har specifika behov under en begränsad tid. Det kan handla om att leda ett projekt, stärka upp ett team eller att under en period ersätta en nyckelperson.

 • Hållbarhetsstrateger
 • Hållbarhetsspecialister
 • Förändringsledare med hållbarhetsfokus

Vi har både seniora hållbarhetskonsulter för strategiska uppdrag och hållbarhetsspecialister med kompetenser inom specifika områden. Det är kostnadseffektivt, tidsbesparande och flexibelt att ta hjälp av våra konsulter som har stor erfarenhet inom sina respektive områden.

 • Specialister inom mångfald och inkludering
 • Affärsutvecklare med hållbarhetsfokus
 • Hållbarhetskommunikatörer

Våra tjänster

Med våra tjänster stöttar vi våra kunder i deras transformation till att driva hållbara verksamheter, förenklar det systematiska arbetet och skapar innovativa lösningar för en hållbar framtid.

 • Workshops
 • Föreläsningar
 • Facilitering
 • Rådgivning

Det ger våra kunder verktyg att analysera verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv vid affärsbeslut, investeringar, organisationsutveckling och strategisk planering. Vi finns med i hela hållbarhetsresan.

 • Väsentlighetsanalys
 • Intressentdialoger
 • GAP-analyser
 • Delaktighet & engagemang

Exceed Academy

Vi lever i en snabb tid där förändring och anpassning är en del i vardagen för alla verksamheter. Inte minst inom området hållbar utveckling där marknadens intressenter ställer krav och nya lagar och regler utmanar arbetet. Exceed Academy är vår utbildningsverksamhet där vi vill stötta upp med kunskap inom hållbarhet som hjälper er framåt i er verksamhet. Ett livslångt lärande leder till en ökad kapacitet både för individ och organisation.

sustainable

Utbildningsmetoder

 • e-utbildningar
 • Klassrumsutbildningar
 • Anpassade utbildningar

Våra utbildningar

 • Grundläggande hållbarhetsutbildning
 • Strategisk hållbarhetsutbildning
 • Agenda 2030 & De globala målen

Vi hjälper er vidare i ert hållbarhetsarbete!

Oavsett var ni befinner er i ert hållbarhetsarbete hjälper vi er att komma vidare. Kontakta oss så pratar vi vidare om era förutsättningar. Använd formuläret nedan eller skicka ett mail till hallbart@exceed.se

Kontakta oss


  Nyheter