Med ett stort samhällsengagemang har Malmö FF haft fokus på den sociala hållbarheten och nästa steg är att fokusera uppmärksamheten på miljö. I sin första hållbarhetsrapport skriver Malmö FF att de vill vara Sveriges mest hållbara stadion, och vi på Exceed är glada att få vara med på resan!

Under 2019 tog Malmö FF ett viktigt steg och länkade samman organisationens hållbarhetsarbete med FN:s ramverk ”Agenda 2030”. Utgångspunkten i hållbarhetsarbetet är att de insatser som görs ska ha en effekt. Det innebär att den inriktning och det urvalet av FN:s globala mål de gjort är nära kopplat till klubbens verksamheter, strategi och verksamhetsplan. På så sätt uppnår de störst positiv skillnad.

Exceed hjälper organisationer att lyckas med sitt hållbarhetsarbete. Ofta ligger våra kunders utmaning i att veta vad hållbarhet innebär för just deras verksamhet och hur de ska jobba. Vi hjälper dem med tjänster inom strategisk planering, systematiskt hållbarhetsarbete och att skapa engagemang i organisationen. Med GoSustainable som digital plattform får våra kunder ett verktyg med tre funktioner – utbilda organisationen inom hållbarhet, förankra det egna hållbarhetsarbetet och skapa en rapport som visar vilken attityd medarbetarna har till hållbarhetsarbetet och vad de tycker är väsentligt.

Nyheter