Vi har en viktig roll i våra kunders hållbarhetsarbete och vill vara en del av våra kunders lösning till ett hållbart företagande. Som hållbarhetspartner arbetar vi strategiskt tillsammans med ledningsgruppen, vi är bollplank till VD och ägare, vi implementerar processer och stöttar med aktiviteter för att komma i mål.

Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstyrning är de åtgärder ledningen tar för att nå resultat med sitt hållbarhetsarbete. Syftet är att på ett bättre sätt leda, styra och utveckla hållbarhetsarbetet. Några områden som berörs är strategi, ledarskap, redovisning, lagar och regler.

video

 • hellbert
  Hållbarhet för styrelse & ledning

  Vi är ett stöd i ert arbete med att skapa ett strategiskt ledarskap där både hållbarhet och affärsnytta finns med. Vi är ett stöd i ert arbete kring hur ni ska förhålla er till hållbarhet i er långsiktiga strategi.

 • hellbert
  Strategisk planering

  Vi hjälper er att göra en GAP-analys, ta fram era målsättningar och ta fram en strategi för att ni ska nå era mål.

 • hellbert
  Datainsamling och analys

  Vi hjälper er med att samla in, analysera, beräkna och rapportera hållbarhetsdata från interna källor, leverantörer och bolagsinnehav genom ett transparent och spårbart arbetssätt.

Hållbarhetsutveckling

Vi hjälper er att gå igenom era affärsmodeller ur ett hållbarhetsperspektiv och ta fram metoder som hjälper er att säkerställa att ni erbjuder hållbara affärer.

video

 • hellbert
  Hållbara affärer

  Vi hjälper er att gå igenom era affärsmodeller ur ett hållbarhetsperspektiv och att ta fram metoder som hjälper er att säkerställa att ni erbjuder hållbara affärer.

 • hellbert
  Hållbarhets-
  redovisning

  Vi hjälper er att ta fram en hållbarhetsredovisning som möter existerande lagkrav. Vi hjälper till med intressentdialog, väsentlighetsanalys, nyckeltal, modell för uppföljning, riskanalys, policy och ett systematiskt sätt att styra arbetet framåt.

 • hellbert
  Systematiskt hållbarhetsarbete

  Vi hjälper er med att ta fram checklistor, handlingsplaner och policyer. Vi hjälper till med att implementera processer som underlättar arbetet.

Hållbarhetskommunikation

Med hjälp av vår e-learning utbildar vi er inom hållbarhet och hjälper er att förankra er hållbarhetsstrategi. Tillsammans skapar vi engagemang för ert hållbarhetsarbete. Genom att öka medarbetarnas kunskap och delaktighet skapar ni förutsättningar för att driva ett bra hållbarhetsarbete.

video

 • hellbert
  Utbilda er organisation

  Vi har standardiserade utbildningar eller anpassar efter era behov.

 • hellbert
  Förankra era mål

  Med vår digitala plattform implementerar vi ert hållbarbarhetsarbete och anpassar kommunikationen efter era behov. Alla deltagare får ta del av samma material och får en förståelse för vilka mål som är viktiga och hur ni arbetar med dem.

 • hellbert
  Skapa engagemang

  Vi hjälper er att involvera medarbetare i vad hållbar utveckling innebär för er organisation. Medarbetarna får känna att de är delaktiga och kan påverka hur ni väljer att arbeta för att bli så hållbara som möjligt.

Kontakta oss

  Att leda hållbarhet - en podd om att utveckla hållbara verksamheter

  Anders Andersson (f.d. fotbollsproffs och numera expertkommentator) funderar kring de hållbarhetsutmaningar världen står inför idag. Anders träffar spännande personer som på olika sätt arbetar för en hållbar framtid och hållbara verksamheter.

  Senaste poddavsnitt

  Lyssna på fler avsnitt

  Nyheter