Vi hjälper företag att säkerställa att de levererar med hög kvalitet och möter de krav och förväntningar som ställs. Det gör vi genom att på ett strukturerat sätt arbeta med ständiga förbättringar innan, under och efter lansering av en produkt eller tjänst.

Vad vi erbjuder inom kvalitetssäkring

Kravhantering handlar om att säkerställa att krav identifieras, dokumenteras, kvalitetssäkras, kommuniceras och spåras genom produkters och tjänsters livscykler.

Test management handlar om att leda och hantera en testprocess för de krav som är satta. Relevanta testfall identifieras och nya skapas vid behov. Därefter körs testerna manuellt eller automatiserat.

Inom kvalitetssäkring använder vi oss av arbetsmetoder som till exempel vattenfalls- och SAFe-modellen eller andra agila metoder oavsett vilken process som används

Våra konsultroller

  • Kravledare
  • Kravanalytiker
  • Testledare
  • Testare

Nyheter