BAKGRUND

I ett projekt tillsammans med ett av Sveriges större bolag har vi arbetat med att ta fram en effektivisering av projekteringen av installationssystem till byggnaderna. Projektets mål var att det skulle gå att ta fram bygghandlingar för fastigheterna på några dagar istället för månader som normalt sett är fallet. Byggnaderna var mellan tre och åtta våningar höga och hade sex, åtta eller tolv lägenheter per standardvåningsplan. På entréplan fanns en lägenhet mindre för att få plats med entré och teknikutrymme.

LÖSNING

Lösningen blev att ta fram en standardhandling för varje lägenhetstyp och biutrymmen så som trapphallar, förråd etc. Utöver detta togs det fram ett antal olika varianter på teknikutrymmen beroende av energibehovet. Flödesscheman för värme och varmvatten beräknades individuellt för varje byggnad och bottenplattor projekterades individuellt för varje byggnad.

RESULTAT

Resultatet av arbetet innebar att en projekteringsperiod på sex till åtta veckor kunde kortas ner till en ledtid för bygghandlingar på ca två veckor för bottenplattorna. Gällande bygghandlingar för själva byggnaden var resultatet en veckas ledtid med ca åtta timmars effektivt arbete. Dessa tider och resultat gäller förutsatt att standardhandlingarna var utvecklade.

Utöver detta kunde kvaliteten på handlingarna ökas i och med att den mänskliga faktorn till stor del kunde uteslutas.

Nyheter