Nyheter

Nyhet

CREDIT SUISSE HAR KOMPLETTERAT DOKUMENTATIONEN

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen gällande nedan placeringar med ett supplement daterat 2018-04-16 och i enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till och med onsdagen den 18 april.

Obligation Global Index 1802A med ISIN XS1764383474.
...

Nyhet

KUPONG AC SEMICONDUCTOR MÅNADSVIS 1705F

AC SEMICONDUCTOR MÅNADSVIS 1705F med ISIN kod SE0009889223 betalar ut kupong om 1.0% den 23 april 2018.

Nyhet

KUPONG AC GLOBAL 1502D

AC GLOBAL 1502D med ISIN kod SE0006764254 betalar ut kupong om 28.5% den 24 april 2018.

Nyhet

Placeringshändelse

På begäran av Life Funds EMEA AB kommer följande fonder att avvecklas; Life Emerging Market Bonds och Life High Yield Bonds.

Förvaltningsbolagets tillstånd att förvalta fonder har återkallats av Finansinspektionen, på förvaltningsbolagets begäran och förvaringsinstitutet har tagit över...

Nyhet

FÖRTIDA FÖRFALL AC EUROPEISKA BANKER KVARTALSVIS 1701F

AC EUROPEISKA BANKER KVARTALSVIS 1701F med ISIN kod SE0009554496 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 2,70% den 26 april 2018.

Nyhet

FÖRTIDA FÖRFALL AC IT BOLAG MÅNADSVIS 1701E

AC IT BOLAG MÅNADSVIS 1701E med ISIN kod SE0009548530 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 0,71% den 18 april 2018.

Nyhet

FÖRTIDA FÖRFALL AC FÖRSVAR & SÄKERHET 1701D

AC FÖRSVAR & SÄKERHET 1701D med ISIN kod SE0009548498 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 10,30% den 18 april 2018.

Nyhet

FÖRTIDA FÖRFALL AC GLOBAL 1412C

AC GLOBAL 1412C med ISIN kod SE0006537866 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 9,07 % den 12 mars 2018.

Nyhet

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen gällande Certifikat Women Leadership Lock-in 1712B för ISIN SE0010637090.

Nyhet

KUPONG AC SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1411G

AC SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1411G med ISIN kod SE0006451852 betalar ut kupong om 1.11% den 6 mars 2018.