Nyheter

Nyhet

Meddelande avseende andrahandsmarknaden av Exceed arrangerade strukturerade placeringar

Exceed Capital har från och med den 2 september 2020 överlåtit all market making av Exceed arrangerade strukturerade placeringar till Strukturinvest Fondkommission (FK) AB.
Marknadsinformation återfinns nu på Strukturinvests hemsida., www.
...

Nyhet

KUPONG AC DIGITAL KONSUMTION COMBO LOW TRIGGER 1805E

KUPONG AC DIGITAL KONSUMTION COMBO LOW TRIGGER 1805E med ISIN kod SE0011204619 betalar ut kupong om 2.80% den 20 juli 2020.

Nyhet

KUPONG AC IT SÄKERHET 1805D

AC IT SÄKERHET 1805D med ISIN kod SE0011178706 betalar ut kupong om 25.56% den 24 juli 2020.

Nyhet

Kupong AC IT-TJÄNSTER LOW TRIGGER KVARTALSVIS 1910E

AC IT-TJÄNSTER LOW TRIGGER KVARTALSVIS 1910E med ISIN kod SE0013358058 betalar ut kupong om 3.35% den 22 juni 2020.

Nyhet

Förtida förfall AC Skogsbolag 1903F

AC Skogsbolag 1903F med ISIN kod SE0012508158 betalar ut nominellt belopp samt kupong om 12.5% den 18 juni 2020.

Nyhet

Förfall 1604E Europa Bonus

1604E Europa Bonus med ISIN kod CH0320570994 återbetalar 18500 kronor den 16 juni 2020.

Nyhet

Förtida förfall AC FÖRSVAR & SÄKERHET 1703D

AC FÖRSVAR & SÄKERHET 1703D med ISIN kod SE0009722937 betalar ut nominellt belopp samt kupong om 22.0% den 7 juni 2020.

 

Nyhet

BNP PARIBAS HAR UPPDATERAT DOKUMENTATIONEN

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospekt. Ångerrätten gäller fram t.o.m. den 25 maj 2020. Se även bifogat tillägg för mer information. Nedan placering berörs: 

Kreditbevis USA High Yield 2003A med ISIN kod...

Nyhet

BNP Paribas har uppdaterat dokumentationen

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospekt. Ångerrätten gäller fram t.o.m. den 20 maj 2020. Se även bifogat tillägg för mer information. 

Nedan placering berörs:

Kreditbevis USA High Yield 2003A med ISIN...

Nyhet

CREDIT SUISSE HAR UPPDATERAT DOKUMENTATIONEN

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospekt. Ångerrätten gäller fram t.o.m. den 29 april 2020. Se även bifogat tillägg för mer information.

Nedan placering berörs:

Marknadswarrant Miljö Bonus 2003F med ISIN...