Analys

Med vår egen omvärldsanalys som grund strävar vi alltid efter att ha högsta kompetens och kvalitet i vår kunddialog.

Exceed Capitals experter analyserar löpande såväl vår omvärld som de finansiella marknaderna. Våra analyser publiceras regelbundet på vår hemsida och skickas även ut till dig som kund. Analysavdelningen jobbar kontinuerligt med att bistå rådgivarna med djupgående makroanalyser, omvärldsuppdateringar och hur de finansiella marknaderna påverkas. Med hjälp av denna löpande, interna dialog får vi en samstämmig och väl förankrad syn inom hela organisationen. Analysstödet lägger även grunden för att vi på ett kontinuerligt och proaktivt sätt ska kunna föreslå förbättringar för våra kunder när det gäller deras befintliga finansiella innehav.

Utöver det ständiga interna samspelet mellan analysavdelningen och rådgivarna får våra kunder även vårt marknadsbrev Makro & Marknad. Brevets syfte är att på ett kortfattat och begripligt sätt förmedla de stora dragen från världsekonomin, vad det konkret kan betyda för de finansiella marknaderna samt olika typer av investeringar.

Analysunderbyggt produkterbjudande

Alla finansiella produkter och lösningar som vi erbjuder har genomgått en noga och väl genomarbetad kvalitetsprocess innan de når dig som kund. Exceed Capitals samtliga egenutvecklade produkter bygger på gedigen analys i termer av omvärld och investeringsalternativ.

Temanummer "Fortsatt politisk osäkerhet" november 2017
Temanummer "Politisk osäkerhet" april 2017

Aktuell analys

TEMANUMMER NOVEMBER 2017 - FORTSATT POLITISK OSÄKERHET

Ladda ner tidigare analyser

Nyhet

CREDIT SUISSE HAR KOMPLETTERAT DOKUMENTATIONEN

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen gällande nedan placeringar med ett supplement daterat 2018-04-16 och i enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till och med onsdagen den 18 april.

Obligation Global...

Nyhet

KUPONG AC SEMICONDUCTOR MÅNADSVIS 1705F

AC SEMICONDUCTOR MÅNADSVIS 1705F med ISIN kod SE0009889223 betalar ut kupong om 1.0% den 23 april 2018.

Nyhet

KUPONG AC GLOBAL 1502D

AC GLOBAL 1502D med ISIN kod SE0006764254 betalar ut kupong om 28.5% den 24 april 2018.

Nyhet

Placeringshändelse

På begäran av Life Funds EMEA AB kommer följande fonder att avvecklas; Life Emerging Market Bonds och Life High Yield Bonds.

Förvaltningsbolagets tillstånd att förvalta fonder har återkallats av Finansinspektionen, på förvaltningsbolagets...

Nyhet

FÖRTIDA FÖRFALL AC EUROPEISKA BANKER KVARTALSVIS 1701F

AC EUROPEISKA BANKER KVARTALSVIS 1701F med ISIN kod SE0009554496 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 2,70% den 26 april 2018.

Nyhet

FÖRTIDA FÖRFALL AC IT BOLAG MÅNADSVIS 1701E

AC IT BOLAG MÅNADSVIS 1701E med ISIN kod SE0009548530 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 0,71% den 18 april 2018.

Nyhet

FÖRTIDA FÖRFALL AC FÖRSVAR & SÄKERHET 1701D

AC FÖRSVAR & SÄKERHET 1701D med ISIN kod SE0009548498 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 10,30% den 18 april 2018.

Nyhet

FÖRTIDA FÖRFALL AC GLOBAL 1412C

AC GLOBAL 1412C med ISIN kod SE0006537866 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 9,07 % den 12 mars 2018.

Nyhet

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen gällande Certifikat Women Leadership Lock-in 1712B för ISIN SE0010637090.

Nyhet

KUPONG AC SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1411G

AC SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1411G med ISIN kod SE0006451852 betalar ut kupong om 1.11% den 6 mars 2018.

MAKRO & MARKNAD 9 SEPTEMBER 2016: BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN
MAKRO & MARKNAD 17 AUGUSTI 2016: STARK BÖRS UNDER SOMMAREN
MAKRO & MARKNAD 20 JUNI 2016: ETT FÖRSTA HALVÅR SOM SKIFTAT MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN
MAKRO & MARKNAD 30 MAJ 2016: INDIEN I DET NYA STORA SPELET
MAKRO & MARKNAD 17 MAJ 2016: CENTRALBANKERNA I FOKUS
MAKRO & MARKNAD 25 APRIL 2016: VOLATILT FÖRSTA KVARTAL
MAKRO & MARKNAD 4 APRIL 2016: POSITIVA TONGÅNGAR
MAKRO & MARKNAD 14 MARS 2016: ÖKAD RISKAPTIT PÅ BÖRSEN
MAKRO & MARKNAD 22 FEBRUARI 2016: BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER
MAKRO & MARKNAD 8 FEBRUARI 2016: OROLIG START PÅ ÅRET
MAKRO & MARKNAD 25 JANUARI 2016: IRAN - SKÄRPT MAKTKAMP INFÖR AVGÖRANDE VAL
MAKRO & MARKNAD 11 JANUARI 2016: 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015
MAKRO & MARKNAD 21 DECEMBER 2015: FED HÖJDE TILL SLUT
MAKRO & MARKNAD 7 DECEMBER 2015: TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA
MAKRO & MARKNAD 23 NOVEMBER 2015: RÄNTEGAPET VIDGAS
MAKRO & MARKNAD 9 NOVEMBER 2015: RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER
MAKRO & MARKNAD 26 OKTOBER 2015: CENTRALBANKER SÄTTER TONEN
MAKRO & MARKNAD 12 OKTOBER 2015: AVMATTNING – INTE KOLLAPS
MAKRO & MARKNAD 28 SEPTEMBER 2015: EN UTMANAD VÄRLDSORDNING
MAKRO & MARKNAD 14 SEPTEMBER 2015: ALLA VÄNTAR PÅ FED
MAKRO & MARKNAD 31 AUGUSTI 2015: RÄDSLA, INGET ANNAT
MAKRO & MARKNAD 10 AUGUSTI 2015: FED VÄNTAR RUNT HÖRNET
MAKRO & MARKNAD 13 JULI 2015: FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING
MAKRO & MARKNAD 22 JUNI 2015: ETT OTRYGGT RYSSLAND
MAKRO & MARKNAD 8 JUNI 2015: DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL
MAKRO & MARKNAD 25 MAJ 2015: RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER
MAKRO & MARKNAD 4 MAJ 2015: CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET
MAKRO & MARKNAD 13 April 2015: MÅNGA ANLEDNINGAR TILL OPTIMISM
Makro & Marknad 30 Mars 2015: Olika världar i BRIC
Makro & Marknad 9 Mars 2015: USA fortsätter framåt och Europa börjar så smått komma igång
Makro & Marknad 16 Februari 2015: Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa
Makro & Marknad 2 Februari 2015: Rekordoptimism bland amerikanska konsumenter – nu fokus på arbetsmarknaden
Makro & Marknad 5 oktober 2016: Inför det Amerikanska presidentvalet

Anmäl dig till analyser

Fyll i information nedan och ta del av aktuella analyser