• Insikter
  Vilka är utmaningarna med att verifiera och validera en IT lösning?

  Vilka är utmaningar att verifiera och validera en IT lösning?

  LÄS MER
 • Insikter
  Cirkulär affärsutveckling

  The circularity report 2023 lanserades nyligen där man tar upp att den cirkulära ekonomin endast står för 7.2% av den globala ekonomin. Det finns mycket att göra inom detta område som kommer att vara avgörande för hur väl vi ska lyckas med nationella miljömål, agenda 2030 och parisavtal.

  LÄS MER
 • Insikter
  Införande av mer detaljerade rapporteringskrav med ESRS

  Direktivet om icke-finansiell rapportering (Non Financial Reporting Directive, NFRD) innehåller krav på vissa företag att ta fram en hållbarhetsrapport. Europaparlamentet och rådet har nått en överenskommelse för ett nytt direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) som kommer att ersätta NFRD. Ett av kraven i CSRD är att man ska rapportera i enlighet med ESRS (European Sustainability Standard)

  LÄS MER
 • Insikter
  Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

  Dagens direktiv gällande hållbarhetsrapportering, NFRD (Non Financial Reporting Directive), omfattar ca 11 600 företag och vänder sig till företag med fler än 500 anställda.

  LÄS MER
 • Insikter
  Omställningsrapporten

  UN Global Compact Network Sweden har tillsammans med Ipsos tagit fram en rapport som handlar om nuläget för svenska företags hållbarhetsarbete och vad de ser för möjligheter och hinder för en lyckad omställning. Här är en sammanfattning av några intressanta delar med kommentarer.

  LÄS MER
 • Insikter
  Ansvarsfullt företagande med GRI-redovisning

  Alla GRI redovisningar som publiceras från den 1 januari 2023 måste följa den reviderade versionen av standarden. GRI är en standard för redovisning av hållbarhetspåverkan och ska kunna tillämpas i alla typer av organisationer.

  LÄS MER
 • Insikter
  GUIDE – hållbarhetsredovisning

  Dags att starta upp projekt hållbarhetsredovisning? Ladda ner vår guide och gör rätt från början! Den här guiden är tänkt att ge dig en knuff att komma igång och få en förståelse för vad det kan innebära att hållbarhetsredovisa och innehåller en checklista för att komma igång med arbetet.

  LÄS MER
 • Insikter
  Väsentlighetsanalys

  Väsentlighetsanlysen ligger till grund för strategi, målsättningar, handlingsplaner, datainsamling och uppföljning av arbetet.

  LÄS MER
 • Insikter
  Hur integrerar man hållbarhet i affärsutvecklingen?

  Robert G Eccles är en ekonomiprofessor på Harvard som har skrivit böcker och artiklar i ämnet hållbarhet och lönsamhet.

  LÄS MER
 • Insikter
  EU-Taxonomin

  Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem

  LÄS MER