UN Global Compact Network Sweden har tillsammans med Ipsos tagit fram en rapport som handlar om nuläget för svenska företags hållbarhetsarbete och vad de ser för möjligheter och hinder för en lyckad omställning. Undersökningen är den största i sitt slag och innehållet är matnyttigt och ger en tydlig bild över var företagen befinner sig på sin hållbarhetsresa.

Här nedan är en sammanfattning av några intressanta delar som vi vill kommentera, Läs hela rapporten på UN Global Compact Network Sweden webbsida

Ipsos slutsats:
”Resultaten visar på att företag i stor utsträckning ser hållbarhet som en integrerad del av företagets kärna – målsättningar, visioner och värderingar. Detta bör skapa goda förutsättningar för att ett hållbart tänk genomsyrar hela verksamheten och affären. Samtidigt visar resultaten på vissa implementeringsproblem från strategisk nivå till operativ nivå”

Vår kommentar:
Strategiskt så vill man, men man vet inte hur man ska göra. Behov av att förankra hållbarhetsarbetet och att skapa engagemang upplever vi som ett behov hos kunder idag. Det kan vara allt från att utbilda, informera, skapa processer, rutiner och arbetssätt.

Ipsos slutsats:
”När det kommer till behov av externt stöd så är det en dryg tredjedel av företagen som vill ha stöd i att utbilda personal. Detta vittnar om att det fortfarande finns utmaningar i att gå från strategi till att hållbarhet blir en naturlig del av organisationen och kan omsättas i praktiken.”

Vår kommentar:
Den feedback vi har fått från våra kunder är att det finns behov av både basutbildning, strategisk nivå och i hur man hållbarhetsredovisar. Även företag som inte enligt lag är skyldiga att redovisa inser att kunder och samarbetspartners ställer krav och med en hållbarhetsredovisning blir man mer konkurrenskraftig.

Ipsos slutsats
”Agenda 2030 och Globala målen är för vissa företag ett bra sätt att få någon slags ledstjärna, och kan fungera som ett sätt att strukturera sitt eget hållbarhetsarbete på en översiktlig nivå. Däremot känner många företag att de Globala målen inte är formulerade för näringslivet eller tillsammans med näringslivet. Företagen har svårt att se sig själva i Agenda 2030 då målen upplevs vara mer riktade till länder och deras regeringar.”

Vår kommentar:
Många företag har börjat sitt hållbarhetsarbete med aktiviteter kring de globala målen i stället för att låta sitt företag vara utgångspunkt i ett hållbart företagande. Vi ser ett behov att förstå vad det innebär att vara ett hållbart företag och hur man kopplar de väsentliga frågorna i företaget till de globala målen.

Känner du igen dig i utmaningarna som nämns i Omställningsrapporten? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till med utbildningar, hållbarhetsredovisning, workshops, LCA och datainsamling.

hallbart@exceed.se

Nyheter