Hållbarhet är lönsamt och leder till affärer

Robert G Eccles är en ekonomiprofessor på Harvard som har skrivit böcker och artiklar i ämnet hållbarhet och lönsamhet. Det han har kommit fram till är att företag som implementerar hållbarhet i sin kärnverksamhet blir mer lönsamma, skapar långsiktiga trygga relationer med leverantörer och anställda och attraherar kompetent arbetskraft. Och självklart vill vi alla att våra verksamheter ska vara hållbara.

Det som krävs är att man integrerar hållbarhet i kärnverksamheten

Verksamhetens kärna är de produkter och tjänster som företaget erbjuder marknaden. I kärnverksamheten brukar man även räkna in medarbetarna eftersom de är viktiga resurser.
Det är inom dessa områden man börjar undersöka vilken påverkan hållbarheten har.

Hållbarhet har tre olika dimensioner: en ekonomisk-, social-, och miljödimension. Det är när de tre olika dimensionerna samverkar som du utvecklar ett hållbart företag.

Exempel på ekonomisk hållbarhet är cirkulär ekonomi. Att man använder allt så länge det går och när det är förbrukat ser man till att det återvinns så mycket som möjligt. Man behöver inte vara ett tillverkande företag för att tänka cirkulärt, tjänsteföretag använder till exempel mobiltelefoner och datorer. Hur kan man införa ett cirkulärt tänk kring det?

Social hållbarhet i ett företag är till exempel nöjda medarbetare, mångfald och jämställdhet. Det du uppnår med social hållbarhet är en stabil grund i företaget, en trygghet för varje individ och ett bra arbetsklimat.

Miljö är kanske det område som de flesta förknippar med hållbarhet idag. Biologisk mångfald, hållbar matkonsumtion, rent vatten, klimat och ekosystem är några områden. Ett område för företag att titta på är transport. Transport från leverantörer, egen transport av varor och resvanorna i företaget.

Hur kommer man igång?

1. Definiera er värdekedja och analysera vilka hållbarhetsutmaningar ni har, vad som är viktigt för er.
2. Sätt realistiska mål, ta fram aktiviteter och en plan för att följa upp målen.
3. Engagera organisationen och förankra ert arbete
4. Kommunicera er hållbarhetsresa internt och externt

Kontakta oss för att få hjälp med att komma igång!

Nyheter