Väsentlighetsanlysen ligger till grund för strategi, målsättningar, handlingsplaner, datainsamling och uppföljning av arbetet.

En väsentlighetsanalys ger dig svar på frågorna

  • Var skapar vi värde?
  • Vad händer omkring oss?
  • Vilka bryr sig och vad tycker de är viktigt?
  • Vilka är vår verksamhets hållbarhetsutmaningar?
  • Hur ska vi prioriera?

Analysen består av 6 delar

Värdekedja

Identifiera verksamhetens hållbarhetsutmaningar i värdekedjan.

Omvärldsanalys

Hur påverkar det som händer i omvärlden verksamheten?

Intressentdialog

Vilka intressenter har ni och vilka hållbarhetsaspekter tycker de är viktiga?

Hållbarhetsaspekter

Med input från intressenter, omvärldsanalysen, era slutsatser om värdekedjan, vilka hållbarhetsaspekter finns?

Prioriteringar

Välj ut och prioritera de viktigaste hållbarhetsaspekterna

Väsentliga frågor

Nu är det dags att ta fram de väsentliga frågorna inom de prioriterade områdena.

 

 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan jobba med väsentlighetsanalys i din verksamhet.


hallbart@exceed.se

Nyheter