För oss är det en självklarhet att alla människor ska ha samma möjligheter att ta del av den digitala samhällsutvecklingen. Det är därför viktigt och nödvändigt att alla IT-leverantörer arbetar aktivt för att riva de digitala hinder som begränsar människors tillgång till digital service.

För oss handlar det digitala tillgänglighetsarbetet framför allt om att säkerställa att IT-lösningar kan leverera funktionella upplevelser till så många användare som möjligt och om att skapa en social hållbar framtidsutveckling för alla. Vi tror att vi genom socialt ansvarstagande kan göra IT rättvist och förebygga diskriminering.

Våga satsa på tillgänglighet!

 • Nyheter
  Skapa ett mer
  inkluderande varumärke

  Bygg en webb för alla! Ungefär en av fem personer har en permanent funktionsnedsättning. Ännu fler upplever periodvis tillfälliga funktionshinder i livet. Riv funktionshindren så att alla får tillgång till digital service!

 • Nyheter
  Bidra till ett hållbart samhälle

  Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter och är en förutsättning för att skapa en socialt hållbar utveckling i samhället.

 • Nyheter
  Nå ut till fler användare

  Fler och fler behöver digital tillgänglighet för att fungera inkluderat i samhället och för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Nå betydligt fler användare genom att se över och förbättra er digitala tillgänglighet. Fler nöjda besökare = fler potentiella kunder!

 • Nyheter
  Juridiska krav

  Enligt lag ska alla offentliga webbplatser, dokument, appar och interna system vara tillgänglighetsanpassade. Sedan 2015 räknas bristande tillgänglighet som en diskrimineringsform enligt diskrimineringslagen. Detta berör både offentliga och privata aktörer.

 • Nyheter
  Bättre sökmotoroptimering

  Tillgänglighet säkerställer att fler människor kan ta del av ert digitala innehåll och att fler hittar er webbplats eftersom sökmotorer ger webbtillgängliga sidor bättre ranking.

 • Nyheter
  Förbättra användarupplevelsen

  Förbättrad användarupplevelse leder till fler nöjda besökare och stoltare medarbetare. Smidiga, användbara, tidsbesparande och inkluderande IT-lösningar är uppskattat av många användare, liksom av närstående till användare som annars hade behövt bistå med IT-assistans. Dessutom upplever medarbetare en stolthet över att jobba för en organisation som satsar på tillgänglighet.

Anpassa er verksamhet efter tillgänglighetslagen

Idag ställs det höga förväntningar och lagkrav på den offentliga sektorn att säkerställa mänskliga rättigheter och att funktionshinderspolitiken efterlevs.

Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service måste statliga myndigheter, kommuner, landsting och en del andra organisationer som ägs eller finansieras av det offentliga göra sina webbplatser tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Ductum hjälper din organisation att förbättra användarupplevelsen och optimera den digitala tillgängligheten. Vi vägleder och stöttar ert företag så att ni ska kunna fatta rätt beslut och förbättra era processer för att säkerställa webbtillgänglighet.

Anpassa er verksamhet efter tillgänglighetslagen

Idag ställs det höga förväntningar och lagkrav på den offentliga sektorn att säkerställa de mänskliga rättigheterna och au funktionshinderspolitiken eflerlevs.

digital
Ductum - Exceeds verktyg för digital tillgänglighet

Ductum är Exceeds mjukvara som bl.a. används för att hjälpa och samordna arbetet med att uppnå webbtillgänglighetlagens krav. Ductums webbtillgänglighetsmoduler hjälper användare att skapa sig en tydligare bild av hur väl verksamheten möter lagkrav, regelverk och policyer.

Med vår digitala plattform Ductum kan du förbättra användarupplevelsen för besökare och optimera ditt företags webbtillgänglighet. Vi vägleder, ger stöd och de kunskaper ditt företag behöver för att kunna fatta rätt beslut och göra processer och bearbetning effektivare.

Ductum erbjuder:

 • ett strukturellt arbetssätt för att uppnå och upprätthålla den digitala tillgängligheten inom organisationen
 • ett intuitivt gränssnitt med paneler innehållande olika diagram för att öka förståelse och ta fram underlag för att fatta beslut
 • stöd till organisationen för att kunna fatta rätt beslut
 • den lagstadgade Tillgänglighetsredogörelserapporten
 • relevant data och kvalitetssäkrad information, presenterad på ett sätt som gör det lättillgängligt och begripligt för slutanvändaren
 • senaste nyheterna, rönen och utbildningarna

Kontakta oss

Skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss för att visa vår demo, svara på dina frågor och informera mera!


  Nyheter