kvalité -

digital tillgänglighet

Exceed gör skillnad och river hindren

Vi på Exceed Consulting vill hjälpa våra kunder att skapa de rätta förutsättningarna för att nå ut till så många människor som möjligt, och därmed också öka tillgången och nyttan av informationen och tjänsterna som finns tillgängliga på nätet.

Idag finns det höga förväntningar och lagkrav på den offentliga sektorn att säkerställa de mänskliga rättigheterna och att funktionshinderspolitiken efterleves. Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service måste statliga myndigheter, kommuner, landsting och en del andra organisationer som ägs eller finansieras av det offentliga göra sina webbplatser tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

För oss är det en självklarhet att alla människor i samhället ska ha samma möjligheter att ta del av den digitala samhällsutvecklingen. Det är därför nödvändigt och viktigt att alla IT-leverantörer aktivt arbetar för att öka tillgängligheten på nätet för att riva hindren till digital service på grund av bristande funktionalitet. För oss handlar det digitala tillgänglighetsarbetet framförallt om att säkerställa att IT-lösningar kan leverera funktionella upplevelser till så många användare som möjligt men även om att skapa en socialt hållbar framtidsutveckling för alla, där socialt ansvarstagande och rättvisa förebygger diskriminering. Vi vet att ökad tillgänglighet också skapar en bättre IT-upplevelse för alla, högre engagemang och nöjda användare.

Exceeds verktyg för digital tillgänglighet tillhandahåller:

  • Ett strukturell arbetssätt för att uppnå samt kontinuerligt behålla den digitala tillgängligheten inom organisationen.
  • Stöd till organisationen att ta rätt beslut.
  • Ett intuitivt gränsnitt med dashboards innhållande olika diagram för att öka förståelse och få underlag till beslut.
  • Relevant data och kvalitetssäkrad information, presenterad på ett sätt som gör den lättillgänglig och begriplig för slutanvändaren.
  • Den lagstadgade Tillgänglighetsredogörelserapporten.
  • Senaste nyheterna och rönen samt utbildningar. 


Kontakt

Vill du veta mer om hur vi jobbar med digital tillgänglighet och hur vi kan hjälpa er? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Tillsammans kan vi göra skillnad!